Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)
Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5η/31.05.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν μόνο οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρα 13:00 μ.μ.) και μόνο ηλεκτρονικά, στο on-line Σύστημα Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα :
http://moodle-demo.aegean.gr/vet/view.php?id=21732

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.