Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο εξυπηρετούνται από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια.

Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα
Αναπλ. Διευθυντής: Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου : Θεώνη Κερπηνιώτη

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω πεδία: Εφαρμογές Μεθόδων και Τεχνικών στην Εκπαιδευτική έρευνα. Παιδαγωγικές, Ψυχολογικές, Ανθρωπολογικές, Φιλοσοφικές και Ιστορικές διαστάσεις του φαινομένου της Παιδείας. Αλληλεπιδράσεις των παραγόντων και συντελεστών της Εκπαίδευσης. Μεθοδολογικές και Διδακτικές προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κριτική και Δημιουργική προσέγγιση των φαινομένων Διδασκαλίας και Μάθησης. Τρόποι απόκτησης, συστηματοποίησης και λειτουργικής διάταξης, αξιολόγησης και χρήσης του παιδαγωγικού υλικού. Συγκριτική, ιστορική εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Συστημάτων. Αναλυτικά προγράμματα. Σχέσεις της Παιδείας με την Πολιτική. Φιλοσοφία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επικοινωνία. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγική των Μέσων. Ειδική Αγωγή, Ψυχομετρία, Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Κλινική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Πειραματική Ψυχολογία, Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Μικροδιδασκαλία Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων για την κατανόηση και για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης με έμφαση στις καινοτομικές προσεγγίσεις. Ενδεικτικές δράσεις: Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Οργάνωση εργαστηρίων.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/labs/eppsyee
Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού
Διευθυντής: Καθηγητής, Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αναπλ. Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Αναγνωστοπούλου Διαμάντη
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου : Θεώνη Κερπηνιώτη

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία Έρευνας:
• Θεωρία της Λογοτεχνίας
• Νεοελληνική Λογοτεχνία
• Παιδική Λογοτεχνία
• Θεωρία Θεάτρου
• Θεατρικός αυτοσχεδιασμός
• Πολυγραμματισμοί
• Μουσειολογία-Μουσειοπαιδαγωγική
• Λαϊκός Πολιτισμός Δραστηριότητες
• Διοργάνωση Συνεδρίων
• Προσκλήσεις-Ομιλίες συγγραφέων και εικονογράφων
• Βιβλιοπαρουσιάσεις
• Σεμινάρια Θεατρικού Αυτοσχεδιασμού
• Συλλογή λαογραφικού υλικού
• Συνεργασία με πειραματικά σχολεία για την προώθηση καινοτόμων δράσεων
• Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης για θέματα διδακτικής
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/labs/lcbltp
Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής
Διευθυντής: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης
Αναπλ. Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Σουλτάνα Καφούση

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου : Νατάσα Καμενίδου

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: Διδακτική Μαθηματικών, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, Μεθοδολογίες ανάπτυξης εφαρμογών (προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων, πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, ρομποτικής, νοημόνων συστημάτων), Μάθηση στα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα, Μοντέλα ένταξης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Επικοινωνιακά μοντέλα στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτική χρήση των Μ.Μ.Ε., Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό:
• Τη δημιουργία νέων τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης (με ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση θεμάτων που άπτονται των θετικών επιστημών), καθώς και στη διερεύνηση των κατάλληλων διδακτικών συνθηκών αξιοποίησής τους. Πέρα από τα ερευνητικά πορίσματα, έργο του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων τεχνολογικών συστημάτων (prototypes), καθώς και η ανάπτυξη και παραγωγή πλήρων εφαρμογών μέσω της συνεργασίας με άλλα τεχνολογικά ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες.
• Την ανάπτυξη μοντέλων της Διδακτικής Μηχανικής. Οι έρευνες αλλά και η ανάπτυξη συστημάτων αφορούν πληθυσμό-στόχο ενός μεγάλου εύρους: από μαθητές (πρώτης σχολικής ηλικίας, γυμνασίου και λυκείου), μέχρι φοιτητές και ενήλικες.
Περισσότερα: http://ltee.aegean.gr
Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών
Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Χρυσή Βιτσιλάκη
Αναπλ. Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Περσεφόνη Φώκιαλη

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου : Βέρα Αγγέλου

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: Κοινωνικοποίηση, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου, Κοινωνιολογία της Απόκλισης, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική, Εφαρμογές Μεθόδων και Τεχνικών της Κοινωνιολογικής Έρευνας στην Εκπαίδευση, Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση, Διαμόρφωση Πολιτισμικών και Εθνικών Προτύπων, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Αποτελέσματος, Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Θεσμών και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Σκοπό έχει:
• Τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζονται σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά fora από τα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας, και ιδιαίτερα των διδασκόντων και των φοιτητών/ τριών που στεγάζονται στο εν λόγω Εργαστήριο.
• Το διοικητικό και ερευνητικό πλαίσιο του Εργαστηρίου υποστηρίζει τη διεξαγωγή, επίβλεψη και υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Κύκλου των Κοινωνικών Επιστημών.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/labs/eeke
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου: Νατάσα Καμενίδου

Το εργαστήριο "Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών" εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω πεδία:
• Ειδική Αγωγή
• Ψυχομετρία
• Εξελικτική Ψυχολογία
• Σχολική Ψυχολογία
• Ψυχοπαθολογία
• Κλινική Ψυχολογία
• Παιδαγωγική Ψυχολογία
• Πειραματική Ψυχολογία
• Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς
• Μικροδιδασκαλία
• Γνωστική Ψυχολογία
• Δημιουργική Μάθηση
• Ψυχολογική Αξιολόγηση παιδικού ιχνογραφήματος
• Προβολικά τεστ προσωπικότητας

Σκοπός:
• Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζονται σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά fora από τα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας, και ιδιαίτερα των διδασκόντων και των φοιτητών/τριών που στεγάζονται στο εν λόγω εργαστήριο.

• Το διοικητικό και ερευνητικό πλαίσιο του εργαστηρίου υποστηρίζει τη διεξαγωγή, επίβλεψη και υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με αντικείμενο συναφές με τις περιοχές της Ψυχολογίας.

• Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο σύστοιχο επιστημονικό πεδίο. • Η δημιουργία και παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού για την ψυχολογία και τους επιμέρους κλάδους της.

• Η εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη, που θα προκύψουν από ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. • Η συνεργασία (εκπαιδευτική, ερευνητική, συγγραφική κλπ) με Τμήματα Ψυχολοίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή της αλλοδαπής.

• Η διαχείριση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας. • Η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/labs/epsyclr/
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή
Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Καΐλα Μαρία
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου : Θεώνη Κερπηνιώτη

Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή (ΕΦΕΠΕΑ)», στοχεύει στην:
• Διεύρυνση των οριζόντων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και στην αναβάθμιση του έργου τους ως ερευνητών και παιδαγωγών
• Υποστήριξη και ανάπτυξη διεπιστημονικής / διαθεματικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή, η οποία αναδεικνύεται σήμερα αναγκαία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
• Διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής
• Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που υλοποιούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή στο σχολείο ή/και σε άλλους χώρους
• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Αγωγή
• Δημιουργία και παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή
• Εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη, που θα προκύψουν από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής
• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή στα σχολεία με την παροχή των αναγκαίων μεθοδολογικών εργαλείων για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
• Οργάνωση μιας Βάσης Δεδομένων, διαθέσιμης και στο διαδίκτυο, που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες (βιβλιογραφία, άρθρα, εκπαιδευτικές εφαρμογές) που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή τόσο αναφορικά με τη χώρα μας όσο και διεθνώς.
• Συνεργασία (εκπαιδευτική, ερευνητική, συγγραφική κλπ) με Παιδαγωγικά και άλλα Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή της αλλοδαπής στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής
• Διαχείριση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων με χρήση των Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
• Η Δημιουργία Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής και Πολιτισμικής Εκπαίδευσης
• Η Ανάπτυξη έρευνας και εφαρμογών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και των Μ.Μ.Ε., που υποστηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
• Η Ανάπτυξη και αξιολόγηση ειδικών προγραμμάτων και πειραματικών παραγωγών με χρήση των Τ.Π.Ε. και των Μ.Μ.Ε. για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/labs/efepea/
Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ)
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου : Βέρα Αγγέλου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η αναγνώριση και ηεπεξεργασία ζητημάτων που συνδέονται με την ανάδυση, ανασυγκρότηση, εξύφανση,παράσταση μορφών φιλοσοφικής σκέψης και πράξης σε σχέση με τις πληθυντικέςμορφές εκπαίδευσης, καθώς και η οργάνωση ερευνητικών διαδικασιών-σχεδιασμών πουενισχύουν τη φιλοσοφική εκπαίδευση, παιδαγωγική, έρευνα και κουλτούρα στιςποικίλες εκφάνσεις της.
Έμφαση δίνεται στην πρακτική και εφαρμοσμένη διάσταση,καθώς το πέρασμα από τη θεωρία στις πραγματοποιήσεις της διανύεται ερμηνευτικά,κριτικά, και διαλογικά, φέροντας τη φιλοσοφική μεθοδολογία, ανάλυση καικατανόηση στο κατώφλι και στη διασταύρωση ζωτικών και πολύπλοκων διακυβευμάτων:ηθικών, πολιτικών, ανθρωπολογικών, αισθητικών, διαπολιτισμικών, οικολογικών,τεχνολογικών, κ.ά.
Άξονες ερευνητικού ενδιαφέροντος: φιλοσοφικές πρακτικές,φιλοσοφία-σώμα-κείμενα, φιλοσοφία με παιδιά, φιλοσοφία και τέχνες, φιλοσοφίακαι πρακτικές διαλόγου, συμβουλευτική φιλοσοφία, αξίες και ηθική στουςεκπαιδευτικούς χρονο-τόπους, εφαρμοσμένες ηθικές, παιδαγωγική και ηθική τηςσκέψης: πολυπλοκότητα/ κριτική σκέψη / φροντίδα, λόγοι και μορφές της ετερότητας,προβληματοποίηση / διλημματοποίηση.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff
Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.