2η Ημερίδα με Θέμα: “Διεπιστημονική Εμπειρία και Μάθηση”- Διαδικασία Εγγραφής

H  εγγραφή στην ημερίδα θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην ακόλουθη διεύθυνση https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=32

Τo κόστος συμμετοχής αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πληρωμή μέχρι τις
12 Mαρτίου 2017
Πληρωμή μετά τις
12 Μαρτίου 2017
Γενική εγγραφή 10 ευρώ 15 ευρώ
Φοιτητές και Φοιτήτριες (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 0 ευρώ[*] 10 ευρώ
Ενεργοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Παν/μιου Αιγαίου 0 ευρώ 0 ευρώ
Ενεργοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Παν/μιου Αιγαίου 0 ευρώ 0 ευρώ

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει τα παρακάτω:

  • Φάκελος Ημερίδας και γραφική ύλη
  • Καφές και εδέσματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών της Ημερίδας
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

 

[*]Ακόμη και οι φοιτητές με μηδενικό ποσό εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν για την παρακολούθηση της   ημερίδας, θα πρέπει  να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=32 να επιλέγουν πληρωμή σε Ελληνική Τράπεζα με κατάθεση χωρίς όμως να πραγματοποιούν την κατάθεση (αυτό εξυπηρετεί την κατοχύρωση του δελτίου εγγραφής).

Comments are closed.