MENUMENU
MENUMENU

Εκδόσεις

Proceedings of the 1st International online Pre-Biennale of Practical Philosophy, «Philosophy in praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements», May 09-10, 2020, Rhodes: L.R.P.Ph., 2021

Theodoropoulou, Elena (ed.)

 

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,τ.11. Η πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων

Κοντάκος,Α.,& Καλαβάσης,Φ.(επιμ.) (2021), Αθήνα: Διάδραση.

Ηγεσία και Σχολική Πρακτική. Αθήνα: Διάδραση.

Ράπτης,N. Μουσένα,E. & Κουρουτσίδου,M.(επιμ.) (2021).

Όψεις Φύλου και Διακρίσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Γκόνη.

Κουρουτσίδου, Μ. & Γκασούκα, Μ. (2021).

Έμφυλη Βία και Εκπαιδευτικοί Θεσμοί Οι εκπαιδευτικοί ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές. Το παράδειγμα της Δωδεκανήσου. Αθήνα: Εκδόσεις Γκόνη.

Κουρουτσίδου, Μ. & Ράπτης, Ν. (2021).

Communication and Mental Health Promotion in Early Childhood Education

Panagiotis Stamatis, Eleni Nikolaou, 2020

Βουβά κόμικς και εικονοβιβλία. Τεχνικές αφήγησης στα βιβλία χωρίς λέξεις. Αθήνα: Καλιδοσκόπειο

Μίσιου, Μ. (2020).

SailorMoon:τα μαγικά κορίτσια στα Shojo Manga Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα

Μίσσιου,Μ.(επιμ.) (2020).

 

Θέματα Θεωρίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

(Επιμ.) Αναστάσιος Κοντάκος, Παναγιώτης Σταμάτης, 2020

Η κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας

Παπαβασιλείου, Β. Ξανθάκου, Γ., Ανδρεαδάκης, Ν., Νικολάου, Ε., Καΐλα, Μ. (επιμ.) 2020

AMHXANON, Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία

τεύχος 2, 2018—2020 ,Ε.Ε.Π.Φ: Ρόδος,  ISSN: 2459-2846/AMECHANON, International Journal of the Laboratory of Research in Practical Philosophy, vol. 2, 2018—2020, L.R.P.Ph.: Rhodes, ISSN: 2459-2846/  Revue Internationale du Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique,  vol. 2, 2018—2020, L.R.Ph.P.: Rhodes, ISSN: 2459-2846, http://practphilab.aegean.gr/amechanon-gr, http://practphilab.aegean.gr/amechanon-fr, http://practphilab.aegean.gr/amechanon-en/

editor: Elena Theodoropoulou

 

Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας.

Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, λιτεχνικά (Ρόδος, 27-29 Απριλίου 2018)” [“Actes de la 1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique. Philosophie en praxis. Le geste philosophique: engagements politiques, éthiques, éducatifs, artistiques (Rhodes, 27-29 Avril 2018)”/”Proceedings of the 1st International Biennale of Practical Philosophy. Philosophy in praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements (Rhodes, April 27-29, 2018)] Εκδ. «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ), 2019. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, ΙSBΝ: 978-618-81027-8-1 (p. 571)

Επιστημ. Επιμέλεια: ‘Ελενα Θεοδωροπούλου

Εpistrophe.International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices

vol. 3, 2018-2019, L.R.P.Ph.: Rhodes, ISSN: 1234-5678-9000/Revue Internationale d’Ethique Professionnelle en Philosophie et Éducation. Études et Pratiques,  vol. 3, 2018-2019, L.R.Ph.P.: Rhodes, ISSN: 1234-5678-9000 http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/en, http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/fr

Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau

 

Εpistrophe.International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices

vol. 2, 2018-2019, L.R.P.Ph.: Rhodes, ISSN: 1234-5678-9000/Revue Internationale d’Ethique Professionnelle en Philosophie et Éducation. Études et Pratiques,  vol. 2, 2018-2019, L.R.Ph.P.: Rhodes, ISSN: 1234-5678-9000 http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/en, http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/fr

Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau

AMHXANON, Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία

τεύχος 1, 2016—2018 ,Ε.Ε.Π.Φ: Ρόδος,  ISSN: 2459-2846/AMECHANON, International Journal of the Laboratory of Research in Practical Philosophy, vol. 2, 2016—2018, L.R.P.Ph.: Rhodes, ISSN: 2459-2846/  Revue Internationale du Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique,  vol. 2, 2016—2018, L.R.Ph.P.: Rhodes, ISSN: 2459-2846, http://practphilab.aegean.gr/amechanon-gr, http://practphilab.aegean.gr/amechanon-fr, http://practphilab.aegean.gr/amechanon-en/

editor: Elena Theodoropoulou

 

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα «Αόρατες Πόλεις», με τίτλο «Contested Borderscapes - Transnational Geographies vis-à-vis Fortress Europe» (Μυτιλήνη, 28.09-01.10.2017).

(Επιμ.) Gouvias, D., Petropoulou, C. & Tsavdaroglou, C., 2019

Motivation and Obstacles on Adult Participation in Lifelong Learning. A Statistical Approach. Riga: LAMBERT Academic Publication. (ISBN: 978 620 0-25237-1).

Moustakas, L., & Fokiali, P. (2019).

Το Εργαστήρι της Αειφόρου Ανάπτυξης. Εκπόνηση μελέτης για την ίδρυση δημοτικής δομής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης. Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Σταμούλη. (ISBN: 978-618-5306- 81-6)

Μουστάκας, Λ. (2019).

Εισαγωγή στις Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ψηφιακή Ικανότητα και την Υπολογιστική Σκέψη. Αθήνα: Gutenberg

Φεσάκης, Γ. (2019).

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Επιμόρφωση και διεθνείς πολιτικές. Αθήνα: Γρηγόρη.

Ανδρεαδάκης,Ν., Καρανικόλα,Ζ., Κόνσολας, Μ., & Παναγιωτόπουλος, Γ. (Επιμ.) (2019).

Ποιοτικά προγράμματα για τηνεκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής καιτης νηπιακής ηλικίας:μια τεκμηριωμένη διαδρομή 25 ετών.Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Κόνσολας,Μ., & Ανδρεαδάκης,Ν. (Επιμ.) (2019).

Καινοτομία, Αειφορία και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Παπαβασιλείου, Β., Κατσιγιάννη, Β., Τζαμπερής, Ν., Καΐλα, Μ. (επιμ.) 2019

Imagination dead imagine because you can trap birds with birdlime, but you cannot capture their song

Xanthacou, Y., Kaila, M., & Papavasileiou, V. (2019).

Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες». Ελευσίνα, 1-3 Μαρτίου 2019, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) & Πεδίο. ISBN 978-960-9552-59- 2

Παπακίτσος Ε.Χ., Φουλίδη Ξ., Δρόσος Ν. & Μακρόπουλος K. (Επιμ.) (2019),

 

Εφαρμοσμένη Μουσική Παιδαγωγική. Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας για την Προσχολική και Πρωτοσχολική Αγωγή

Αργυρίου Μ. : Εκδόσεις Δισιγμα

Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education

(Επιμ.) Panagiotis Stamatis, Eleni Nikolaou, 2018

Η Ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Γκασούκα, Μ., Φουλίδη, Ξ. και συν. (2018).

 

Σκέψεις για τα Μαθηματικά: 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Αθήνα: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Καλαβάσης,Φ., Μαραγκάκης,Σ., Γεωργούδη,Μ. (Επιμ.) (2018).

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,τ.10. Μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων: Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης και η εκπαιδευτική μηχανική της. Αθήνα: Διάδραση.

Κοντάκος,Α.,& Καλαβάσης,Φ.(επιμ.) (2018).

Το επιτραπέζιο παιχνίδικαι η Διαβίου μάθηση.Αθήνα:Εκδοτικός Οίκος Αντ.Σταμούλη.

Μουστάκας,Λ., & Φώκιαλη,Π.(επιμ.) (2018).

Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους χωρίς ευτυχισμένο τέλος. Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Παπαδάτος,Γ.(επιμ.) (2018).

Silver,C., Lewins, A. Ποιοτική Έρευνα Υποστηριζόμενη από Λογισμικά: Ένας δηγός Βήμα προς Βήμα. Αθήνα: Liberal Books.Μετάφραση: Σταυρούλα Πραντσούδη Πρώτη έκδοση: Sage Publishing,2014

Φεσάκης,Γ.,& Μούτσιος- Ρέντζος,Α.(επιμ. μτφρ.) (2018).

Σχεδιασμός και παραγωγή παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο της Διαβίου Μάθησης, τ.1.Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη.

Φώκιαλη,Π.,& Μουστάκας, Λ.(επιμ.) (2018).

Σχεδιασμός και παραγωγή παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο της Διαβίου Μάθησης, τ.2.Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη.

Φώκιαλη,Π.,& Μουστάκας, Λ.(επιμ.) (2018).

Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση: Ο Κόσμος μας Quo Vadis ?

Παπαβασιλείου, Β., Ανδρεαδάκης, Ν., Παπαδομαρκάκης, Γ., Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2018)

Ανιχνεύοντας την Κρίση

(Επιμ.) Βιτσιλάκη  Χ. & Γουβιάς Δ.,  Αθήνα: Gutenberg, 2018

Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης. Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Ρόδος, 20-22/5/2016). E-book (ISBN: 978-618-81027-7-4). Ρόδος. ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(Επιμ.) Βιτσιλάκη  Χ. & Γουβιάς Δ., 2018

Η Ηθική στην Εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις & φιλοσοφικά ξέφωτα/Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques / Ethics in Education Philosophical tracings and clearings Rhodes

(Επιμ.) Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier, Ρόδος: «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική& Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία»  (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018

Εpistrophe.International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices

vol. 1, 2017-2018, vol. 1, 2017-2018, L.R.P.Ph.: Rhodes, ISSN: 1234-5678-9000 / Εpistrophe. Revue Internationale d’Ethique Professionnelle en Philosophie et Éducation.Études et Pratiques,  vol. 1, 2017-2018,  L.R.Ph.P.: Rhodes, ISSN: 1234-5678-9000  http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/en, http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/fr

Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau

Η Μουσική Παιδεία ως εφαρμοσμένη Πολιτιστική Πολιτική και Πρακτική στο χώρο της Εκπαίδευσης

 

Αργυρίου, Μ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα

Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015:Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Tέχνες, Τόμος B'

Μαρία Αργυρίου, Έλενα Θεοδωροπούλου, Αθήνα: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EEMAΠE) – Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία»  (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2016/2018

Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015:Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Tέχνες, Τόμος Α'

Μαρία Αργυρίου, Έλενα Θεοδωροπούλου, Αθήνα: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EEMAΠE) – Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία»  (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2016/2018

 

Πρακτικά 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

Καλαβάσης, Φ., Μαλαφέκας, Α., Γεωργούδη, Μ., Χρονοπούλου, & Μαραγκάκης, Σ. (επιμ.) (2018). 

Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

(Επιμ.) Αναστάσιος Κοντάκος, Παναγιώτης Σταμάτης, 2017

Όψεις εθνογραφικής έρευνας στις λαογραφικές σπουδές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Γκασούκα, Μ., & Φουλίδη, Ξ. (2017).

Ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων. Ηγετικά χαρακτηριστικά των διευθυντών-ριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Εκδόσεις Α.Ε

Ράπτης, Ν., & Γρηγοριάδης, Δ. (2017).

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Αθήνα: Διάδραση

Φεσάκης, Γ., & Λαζακίδου, Γ. (2017).

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,τ.9. Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα. Αθήνα: Διάδραση.

Κοντάκος,Α., & Καλαβάσης,Φ.(επιμ.) (2017).

Το Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων. Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Παπαδάτος,Γ.,& Παπαδόπουλος,Γ.(επιμ.) (2017).

Κοινωνική και Πολιτισμική Βιωσιμότητα

Παπαβασιλείου, Β. Φώκιαλη, Π., Νικολάου, Ε., Ματζάνος, Δ., Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2017)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη – Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις

Θεοδωροπούλου Ε, Φώκιαλη Π, Παπαβασιλείου Β, Καΐλα Μ, Αθήνα: Διάδραση, 2016

«Φαντασία Νεκρή Φαντάσου» γιατί «με τις ξόβεργες μπορείς να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους»

Ξανθάκου Γ, Καΐλα Μ, Παπαβασιλείου Β, Αθήνα: Διάδραση, 2016

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,τ.8. Συστημική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων: Τεχνολογική και παιδαγωγική συνύφανση. Αθήνα: Διάδραση.

Κοντάκος,Α.,& Καλαβάσης,Φ.(επιμ.) (2016)

Educational paths to Mathematics. ACIEAM Sourcebook. Springer

Gellert,U., Rodriguez,J.G, Hahn,C., Kafoussi,S. (2015,Eds.).(2016)

Προσχολίκή και Πρωτοσχολική Παιδαγωγική

Σταμάτης, Π.Ι., Αθήνα: Διάδραση, 2015

 

Η συνεργατική ηγεσία στην εκπαίδευση. Ο ρόλος της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. Αθήνα: Διάδραση

Ράπτης, Ν., & Ψαράς, Χ. (2015).

Το παιχνίδι στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Αθήνα: ΚΑΛΛΙΠΟΣ Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN 978-960-603-117-5

Σκουμπουρδή, Χ. (2015).

Αειφόρος Ανάπτυξη κσι Εκπαίδευση: Το πολυδιάστατο μιας σχέσης

Παπαβασιλείου Β., Αθήνα: Διάδραση, 2015

Ανάμεσα στο μέρος και στο όλο

Καλαβάσης Φ, Μούτσιος Ρέντζος Α , Gutenberg , 2015

Τοπικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

Φώκιαλη Π, Ξάνθης Α, Παπαβασιλείου Β, Μόγιας Α, Καϊλα Μ., Αθήνα: Διάδραση, 2015

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Μια συστηματική ανάλυση

Γουβιάς Δ. , Αθήνα: Επίκεντρο, 2015

Gender and Teachers

Karras K, Calogiannakis P, Wolhuter C, Andreadakis N, H.M., 2014

Εκπαίδευση, απασχόλιση και επιχειρηματικότητα: Η έμφυλη διάσταση

Φώκιαλη Π, Βιτσιλάκη Χ, Βασιλειάδης Α , Αθήνα: Διάδραση, 2014

Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας

Ευθυμίου Η, Βιτσιλάκη Χ, , 2014

Μανατζμεντ και γνωστικές επιστήμες

Bouvier A, Αθήνα: Διάδραση, 2014

Το παιδικό βιβλίο στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Παπαδάτος, Γ. (2014).

Μυθοπλασία βίωμα και παιδεία

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Ψηφίδα, 2014

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,τ.7. κιώδες εκπαιδευτικό σύστημα: Μοντέλα διαχείρισης των συνόρων της εκπαιδευτικής μονάδας με τις δομές της εκπαιδευτικής αγοράς. Αθήνα:Διάδραση.

Κοντάκος,Α.,& Καλαβάσης,Φ.(επιμ.) (2014).

Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση:Θεωρία και Πράξη. Αθήνα:Διάδραση.

Klinzing, H. G., Πολεμικός, Ν. Ε., Κοντάκος, Α.Θ., & Σταμάτης, Π. Ι. (2014, επιμ.).

Σχολική τάξη, οικογένεια, κοινωνία και μαθηματική εκπαίδευση

Καφούση Σ. Χαβιάρης Π., Αθήνα: Πατάκης, 2014

Το παιδικό βιβλίο στην εκπαίδευση και στην κοινωνία

Παπαδάτος, Γ, Αθήνα: Διάδραση, 2014

Εκπαιδευτική Πολιτική

Γουβιάς Δ. Θεριανός Κ., Gutenberg , 2014

Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη

Κοντάκος Α, Σταμάτης Π.Ι., Αθήνα: Διάδραση, 2014

Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της πράξης

Θεοδωροπούλου, Ε., Αθήνα: Πεδίο, 2014

Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού No7

Κοντάκος Α, Καλαβάσης Φ (επιμ.), Αθήνα: Διάδραση, 2014

Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά

Θεοδωροπούλου Έ. Κ., Αθήνα. Διάδραση, 2014

Επικοινωνία στην Εκπαίδευση

Σταμάτης, Π.Ι., Αθήνα: Διάδραση, 2013

Σχολική τάξη, οικογένεια, κοινωνία και μαθηματική εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Καφούση, Σ. & Χαβιάρια, Π. (2013).

Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού No5 , Διαχείριση κρίσεων και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών μονάδων

Καλαβάσης Φ, Κοντάκος Α (επιμ.), Bouvier, Γκούσκος, Δαρσινός, Θεοδωροπούλου, Καλαβάσης, Κιρκιγιάννη, Klinzing, Κόνσολας, Κοντάκος, Λάππας, Μεϊμάρης, Μούτσιος-Ρέντζος, Μπαμπάλης, Νάκου, Πολεμικού, Σταμάτης, Φεσάκης, Αθήνα: Διάδραση, 2013

Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους

Παπαδάτος, Γ., Αναγνωστοπούλου, Δ., Παπαντωνάκης, Γ. (επιμ.), Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2013

Παιδικό Βιβλίο: Εκπαίδευση και Κοινωνία

Παπαδάτος, Γ., Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2013

 

Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συμποσίου: Εκπαίδευση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στον κόσμο. Σύγχρονες τάσεις, προβλήματα και προοπτικές.

Καρράς, Κ. Γ., Καλογιαννάκη, Π., Wolhuter, C.C., & Ανδρεαδάκης, Ν. (επιμ.) (2013).

Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού No6, Κοινωνικά δίκτυα και σχολική μονάδα: Γέφυρες και νοήματα.

Κοντάκος Α, Καλαβάσης Φ (επιμ.), Assens, Bouvier, Γιαννικοπούλου, Γκασούκα, Δημητρακοπούλου, Καλαβάσης, Κιρκιγιάννη, Klinzing, Κοντάκος, Λιοναράκης, Μεϊμάρης, Μπαμπάλης, Μούτσιος-Ρέντζος, Πάνου-Παπαθεοδώρου, Σάββας κ.α., Aθήνα: Ατραπός, 2013

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα

Καΐλα, Μ., Μόγιας, Α., & Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.) (2013)

 

Διαπολιτισμική Αγωγή: Προτάσεις βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας με διαπολιτισμικό περιεχόμενο

Παπαδάτος, Γ, Αθήνα: ΕΚΕΒΙ, 2013

Mathematics Education and Democracy. Proceedings of CIEAEM64, Special Issue of the Journal HMS i JME, Rhodes. Greece

Kafoussi, S., Skoumpourdi, C. & Kalavasis, F. (Eds.) (2012).

Τα ταξίδια του. Οδηγίες εφαρμογής

Παπαδάτος, Γ., Βοκοτοπούλου Ε., Γ. Μ. Βιζυηνός, Αθήνα: ΕΚΕΒΙ, 2013

Ζambrano A.Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V.

Filosofia de la educaciόn y pedagogίa, Argentina. Editorial Brujas, 2013

Σύγχρονοι ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών

Γκασούκα, Μ. – Φουλίδη, Ξ., Αθήνα: Σιδέρης, 2012

Mathematics Education and Democracy. Proceedings of CIEAEM64, Special Issue of the Journal HMS i JME

Sonia Kafoussi, Chrysanthi Skoumpourdi & Francois Kalavasis (Eds.), Rhodes. Greece, 2012

Ψυχολογικά μελετήματα παιδιών και εφήβων

Πολεμικός, Ν., Αθήνα: Ίων, 2012

Σχεδιασμός ένταξης υλικών και μέσων στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Σκουμπουρδή, Χ., Αθήνα: Πατάκης, 2012

Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία.

Σταμάτης, Π.Ι., Αθήνα: Διάδραση, 2012

Μυθοπλασία, Βίωμα και Παιδεία

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Ψηφίδα, 2012

Γνωστική Ψυχολογία, Ξανθάκου, Γ. – Καΐλα, Μ. (επιμ.)

Sternberg, R.J., Αθήνα: Διάδραση, 2012

Δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία

Ξανθάκου, Γ, Αθήνα: Διάδραση, 2012

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Νο4

Καλαβάσης, Φ., Κοντάκος, Α. (επιμ.), Bouvier, A., Egan, K., Gardner, H., Σταμάτης, Π., Καϊλα, Μ., Καλαβάσης, Φ., Κατσαούνη, Κ., Κόνσολας, Μ., Κοντάκος, Α., Μουσουλίδης, Ν., Μπαμπάλης, Θ., Πολεμικός, Ν., Σαχινίδης, Κ., Φεσάκης, Γ., Χατζηγεωργίου, Γ., Αθήνα: Διάδραση, 2011

Η έμφυλη διάσταση της απασχόλησης

Φώκιαλη, Π., Βιτσιλάκη, Χ., Βασιλειάδης, Α. (επιμ.), Αθήνα: Διάδραση, 2011

Creative Problem Solving

M. Kaila, G. Xanthakou, Nova Science Publishers, New York, 2011

Παιδαγωγική Επικοινωνία στην προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση, έκδ. β΄

Σταμάτης, Π.Ι., Αθήνα: Διάδραση, 2011

Τραγικό και Τραγωδία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης

Παπαδόπουλος Γ., (επιμ.), Αθήνα: Διάδραση, 2011

Φιλοσοφία της παιδείας. Λόγοι, όψεις, διαδρομές.

Θεοδωροπούλου, Ε., Αθήνα: Πεδίο, 2011

Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία .Τόμος Ά

Φώκιαλη, Π., Ανδρεαδάκης, Ν., Ξανθάκου, Γ., (επιμ.), Αθήνα: Πεδίο, 2011

Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία .Τόμος ΄Β

Φώκιαλη, Π., Ανδρεαδάκης, Ν., Ξανθάκου, Γ., (επιμ.), Αθήνα: Πεδίο, 2011

Εισαγωγή στην ψυχοκινητική Ζαρώτης Γ., Κουκούλη Μ. , Κοντάκος Α. (επιμ.)

Klaus, F., Έλλην, 2011

Εξουσία και δύναμη στη Νεανική και Παιδική Λογοτεχνία

Αναγνωστοπούλου, Δ. – Παπαντωνάκης, Γ. (επιμ.), Αθήνα: Πατάκης, 2010

Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μια πολυπρισματική προσέγγιση

Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Στρογγυλός, Β. (επιμ.), Αθήνα: Πεδίο, 2010

Βασικές αρχές της αξιολόγησης στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Εισαγωγή-Επιστημονική επιμέλεια: Μ. Σακελλαρίου-Μ. Κόνσολας. Μετάφραση: Τ. Πλυτά

McAfee O., Leong D., Bodrova E., Αθήνα: Παπαζήση, 2010

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. 2 τόμοι. Αθήνα: Διάδραση.

Μαλαφάντης, Κ. Δ., Ανδρεαδάκης, Ν., Καραγιώργος, Δ., Μανωλίτσης, Γ., & Οικονομίδης, Β. (επιμ.) (2010).

Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον

Κανελλάκη, Σ., Μαριδάκη – Κασσωτάκη, Α., Παπαβασιλείου, Β., Αθήνα: Πεδίο, 2010

Τα κόμικς από το περίπτερο στη σχολική τάξη. Αθήνα: ΚΨΜ.

Μίσιου, Μ. (2010).

 

Διαστάσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση

Φώκιαλη, Π., Αθήνα: Πεδίο, 2010

Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού Νο 2 - κείμενα: Aloisi, B.G., Klinzing, G., Kuper, H., Schrueder-Lenzen, A., Thiel, F., Tillman, K., Καλαβάσης, Φ., Κιούση, Σ., Kόνσολας, Μ., Κοντάκος, Α., Λιοναράκης, Α., Σταμάτης, Π., Φεσάκης, Γ.,

Καλαβάσης, Φ., Κοντάκος. Α. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2009

 

Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Σκουμπουρδή, Χ. & Φεσάκης, Γ. (Επιμ.) (2009).

 

Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού Νο3 - Baralos, Bouvier, Hargreaves, Harris, Lenzen, Mousoulides, Βλαχαντώνη, Γκούσκος, Γουρναρόπουλος, Δημητρακοπούλου, Θεοδωροπούλου, Κοντάκος, Κόνσολας, Κουρουτσίδου, Λιοναράκης, Μεϊμάρης, Μιχαηλίδης κ.α.

Καλαβάσης , Φ., Κοντάκος, Α. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2009

[/vc_row_inner]

«Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές». Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ.

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Σόνια Καφούση, Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου,Χρυσάνθη Σκουμπουρδή & Γιώργος Φεσάκης (επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη: νέα δεδομένα και προβληματισμοί

Καΐλα, Μ. – Κατσίκης, Α. – Φώκιαλη, Π. – Ζαχαρίου, Α. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2009

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών

Δημητρίου, Α. – Ξανθάκου, Γ. – Λιαράκου, Γ. – Καΐλα, Μ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2009

Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και την θεωρία στην εφαρμογή

Θεοδωροπούλου, Ε. – Καΐλα, Μ. – Bonnett, M. – Larrère, C. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2009

Το ντροπαλό παιδί. Απόψεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης.

Κόνσολας Μ. & Νικολάου Ε.,, Αθήνα: Γρηγόρη, 2009

Μέθοδοι διδασκαλίας: Ενίσχυση της Μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Μετάφραση: Λαμπρέλλη Ρ., Επιστημονική Επιμέλεια: Μ. Σακελλαρίου & Μ. Κόνσολας

Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., Αθήνα: Ατραπός, 2009

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μια θεωρητική προσέγγιση ιδεολογικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών ζητημάτων. Β΄ Έκδοση. Επιστημονική Επιμέλεια: Μ. Κόνσολας, Γ. Παναγιωτόπουλος, Σ. Παπαπέτρου.

Κόνσολας Μ., Παναγιωτόπουλος Γ., Παπαπέτρου Σ., Αθήνα: Γρηγόρη, 2009

Ύπνωση και stress

Πολεμικός, Ν., Νέστορος, Ι. (επιμ.), 2009

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,τ.2. Αθήνα: Ατραπός.

Κοντάκος,Α.,& Καλαβάσης,Φ.,(επιμ.) (2009).

Hawkings, P., Αθήνα: Ατραπός, 2009[/stm_text_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Παιδικό Βιβλίο και Φιλαναγνωσία. Θεωρητικές

Παπαδάτος, Σ. Γιάννης, Αθήνα: Πατάκης, 2009

Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος.

Σόνια Καφούση & Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Αθήνα: Πατάκης, 2008

Henri Wallon. μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου, Γ. Ξανθάκου. σειρά: Κείμενα Παιδείας

Gaston Mialaret, Αθήνα: Ατραπός, 2008

Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008)

 

Έστιν ουν Τραγωδία

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Ψηφίδα, 2008

Ελεύθερος χρόνος: φυσική δραστηριότητα, υγεία και ποιότητα ζωής. Μια ψυχολογική, παιδαγωγική και κοινωνιολογική προσέγγιση

Κοντάκος, Α., . Ζαρώτης Γ., Tokarski W., Κατσαγκόλης A., Αθήνα: Ατραπός, 2008

Εκπαιδευτική-σχολική Ψυχολογία τόμος Α’

Παπαηλιού, Χ., Ξανθάκου, Γ., Χατζηχρήστου Σ., (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2008

Εκπαιδευτική-σχολική Ψυχολογία τόμος Β’

Παπαηλιού, Χ., Ξανθάκου, Γ., Χατζηχρήστου Σ., (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2008

Εκπαιδευτική-σχολική Ψυχολογία τόμος Γ’

Παπαηλιού, Χ., Ξανθάκου, Γ., Χατζηχρήστου Σ., (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2008

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Φώκιαλη, Π., Ράπτης, Ν., Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2008

Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού Νο 1

Καλαβάσης,Φ., Κοντάκος. Α., (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2007

Φύλο και Απασχόληση 1

Φώκιαλη, Π., Βιτσιλάκη Χ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2007

Sub-project 4 – Charting of Gender Social Map of the Cyprus Republic, Community Initiative EQUAL

Ellinas, C. – Gasouka, M., Developmental Partnership ELANI, Project “OPEN DOORS”, 2007

A guide for equality and reconciliation of work and family life, Community Initiative Equal, Transnational Partnership Semeli.

Gasouka, M., None, 2007

Thoughts and notes on the issues of reconciliation of work and family life in Europe. The experience of Cyprus

Gasouka, Μ. – Kokkinou, Μ., None, 2007

Οδηγός ισότητας και συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Διακρατική Σύμπραξη Semeli

Γκασούκα, Μ., None, 2007

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Mία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης.

Βιτσιλάκη, Χ. – Γουβιάς Δ., Αθήνα: Gutenberg, 2007

Παιδί και Αθλητισμός

Πετρίδου, Ε. – Καΐλα, Μ. – Πολεμικός, Ν. (επιμ.), None, 2007

Φιλοσοφία για παιδιά. Το Κουκλονοσοκομείο και Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου. μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου

Sharp, A. M., Splitter L. J., Αθήνα: Ατραπός, 2007

Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής.

Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου Ε., Κοντάκος Α., Αθήνα: Ατραπός, 2007

Φύλο και Πολιτισμός 2

Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα, Μ., Παπαδόπουλος Γ., (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2007

Χρονολόγιο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης

Κοντάκος, Α., Αθήνα: Ατραπός, 2007

Σχεδιάζοντας μία φανταστική οικογένεια

Ξανθάκου, Γ., Αθήνα: Ατραπός, 2007

Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη Λογοτεχνία

Αναγνωστοπούλου, Δ., Αθήνα: Πατάκης, 2006

Ψυχαναλυτικές Αναψηλαφήσεις στο έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου

Αναγνωστοπούλου, Δ. – Τζαβάρας, Θ., Αθήνα: Ταξιδευτής, 2006

Κοινωνιολογία του λαϊκού πολιτισμού, Α΄ Τόμος

Γκασούκα, Μ., Αθήνα: Ψηφίδα, 2006

Αλληλεπίδραση της μαθηματικής εκπαίδευσης με τη σχολική αποτυχία: Μια προσέγγιση Εκπαιδευτικής Μηχανικής στην περίπτωση του πολύ-νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου

Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ., Καπέλου, Α., Σταθοπούλου, Χ., Χαβιάρης, Π. & Κοκκαλίδης, Σ., Ρόδος. (Επιμέλεια έκδοσης : Σ. Καφούση), 2006

“Στο σκολειό του κόσμου”. Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων των Γ΄, Δ΄ τάξεων του Δημοτικού (και βιβλίο του δασκάλου)

Γκίβαλου-Κατσίκη, Άντα – Παπαδάτος, Σ. Γιάννης κ.ά., Αθήνα: ΟΕΔΒ, 2006

Η Ποιητική του Έρωτα στο έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου

Αναγνωστοπούλου, Δ., Αθήνα: Ύψιλον, 2005

Ψυχική Υγεία

Ζήση, Α. – Πολεμικός, Ν. – Καΐλα, Μ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2005

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικός σχεδιασμός

Καΐλα, Μ. – Θεοδωροπούλου, Ε. – Δημητρίου, Α. – Ξανθάκου, Γ. – Αναστασάτος, Ν. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2005

Ψυχική Υγεία

Ζήση, Α. – Πολεμικός, Ν. – Καΐλα, Μ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2005

Παιδαγωγική Μη Λεκτική Επικοινωνία

Σταμάτης, Π.Ι., Αθήνα: Ατραπός, 2005

Η ανάπτυξη της γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά

Παπαηλιού, Χ.Φ., Αθήνα: Παπαζήσης, 2005

Καθάρσεως όρια και Όροι

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Ψηφίδα, 2005

Σχολείο και Περιβάλλον

Αναστασάτος, Ν., Ξανθάκου, Γ., Καϊλα, Μ., Μönks, F. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2005

Ιδεολογικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων: Διαμόρφωση κοινωνικών στάσεων, Α΄ Έκδοση.

Παπαπέτρου Σ., Παναγιωτόπουλος Γ., Κόνσολας Μ., Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Λεχαινών, Λεχαινά Ηλείας, 2004

Ύε Κύε. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα

Καΐλα, Μ.,Thill G., Θεοδωροπούλου E. & Ξανθάκου Γ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2004

Η Μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Επιστημονική Επιμέλεια: Μ. Κόνσολας, Μετάφραση: Λαμπρέλλη Ρ.

Katz L., & Chard S., Αθήνα: Ατραπός, 2004

Η Εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας: Εισαγωγή.

Θεοδωροπούλου, Ε., Αθήνα: Ατραπός, 2004

Μύθοι και εκπαίδευση: Προτάσεις για μία παιδαγωγική του Μύθου

Κοντάκος, Α., Αθήνα: Ατραπός, 2003

Χάρης Σακελλαρίου-60 χρόνια προσφοράς στα γράμματα

Μαλαφάντης, Κ.Δ. – Παπαδάτος, Σ. Γιάννης – Καραγιάννης, Θ., Αθήνα: Καστανιώτης, 2003

Θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, Ακαδημία Dilingen, Μόναχο και Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φώκιαλη, Π., Τριάρχη-Herrmann, B., Καϊλα, Μ. (επιμ.), Ρόδος: Ατραπός, 2003

Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα

Ξανθάκου, Γ., Καΐλα, Μ., Αθήνα: Διάδραση, 2002

Το Όλον, το Τραγικόν και η Αγωγή

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Ψηφίδα, 2002

Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αναγνωστοπούλου, Δ., Αθήνα: Πατάκης, 2002

Intercultural approach of myths, mathematics and learning disabilities in the information society

Kaila, M. – Kalavassis, F. – Polemikos, N., University of the Aegean – INTERREG II, 2002

Μύθοι, μαθηματικά, πολιτισμοί: Αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση

Καΐλα, Μ. – Καλαβάσης, Φ. – Πολεμικός, Ν., Αθήνα: Ατραπός, 2002

Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία. Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Α΄ Τόμος

Πολεμικός, Ν. – Καΐλα, Μ. – Καλαβάσης, Φ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2002

Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία. Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Β΄ Τόμος

Πολεμικός, Ν. – Καΐλα, Μ. – Καλαβάσης, Φ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2002

Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία. Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Γ΄ Τόμος

Πολεμικός, Ν. – Καΐλα, Μ. – Καλαβάσης, Φ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2002

Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία. Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Δ΄ Τόμος

Πολεμικός, Ν. – Καΐλα, Μ. – Καλαβάσης, Φ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2002

Μη λεκτική επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα

Κοντάκος, Α. & Πολεμικός, Ν. (επιμ.), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002

Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προβληματισμοί

Καΐλα, Μ. – Πολεμικός, Ν. – Κοντάκος, Α. – Γκόβαρης, Χ. (επιμ.), Αθήνα: Ατραπός, 2002

Ενημερωτικό φυλλάδιο Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης

Αποστολίδου, Βενετία – Παπαδάτος, Σ. Γιάννης κ.ά, Αθήνα: ΟΕΔΒ/ΕΚΕΒΙ, 2002

Βιβλιογραφικός Οδηγός Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης

Αποστολίδου, Βενετία – Παπαδάτος, Σ. Γιάννης κ.ά., Αθήνα: ΟΕΔΒ/ΕΚΕΒΙ, 2002

Intercultural approach of myths, mathematics and learning disabilities in the information society

Kaila, M. – Kalavassis, F. – Polemikos, N., University of the Aegean – INTERREG II, 2002

Λογοτεχνικά Βιβλία στην Προσχολική Αγωγή

Αναγνωστοπούλου, Δ., Καλογήρου, Τ., Πάτσιου, Β., Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, 2001

“Με λογισμό και μ’ όνειρο”. Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων των Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού (βιβλίο του δασκάλου)

Γκίβαλου-Κατσίκη, Άντα – Παπαδάτος, Σ. Γιάννης κ.ά., Αθήνα: ΟΕΔΒ, 2001

Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου, Γ. Ξανθάκου. σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 7.

Thill, G., Warrant, FR., Αθήνα: Ατραπός, 2001

Henri Bergson. μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου. σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 9

Vieillard – Baron, J. L., Αθήνα: Ατραπός, 2001

Ο ύπνος των παιδιών

Πολεμικός, Ν., Αθήνα: Ατραπός, 2000

Εισαγωγή στην κλινική ύπνωση

Πολεμικός, Ν. – Νέστορος, Ι. (επιμ.), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000

Η μη λεκτική επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο

Κοντάκος, Α., Πολεμικός, Ν., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000

Αισχύλος. Σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 3.

Θεοδωροπούλου, Έ., Αθήνα: Ατραπός, 2000

Αξιολόγηση και διδασκαλία των μαθηματικών

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2000

Διεπιστημονική προσέγγιση των μαθηματικών και της διδασκαλίας τους

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2000

Ο Εκπαιδευτικός στα όρια της Παιδαγωγικής σχέσης

Καϊλα Μαρία, Αθήνα: Αυτοέκδοση, 2000

Γυναικών λόγος πολιτικός: Κείμενα για την Αριστερά και το Φύλο

Γκασούκα, Μ. , Αθήνα: Ατραπός, 1999

Κοινωνικές – λαογραφικές παράμετροι

Γκασούκα, Μ. , Αθήνα: Φιλιππότης, 1999

Λαϊκά Παραμύθια και Παραμυθάδες της Δωδεκανήσου

Πολεμικός, Ν. – Κοντάκος, Α., None, 1999

Πλούταρχος. σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 1

Θεοδωροπούλου, Έ., Καΐλα, Μ., Αθήνα: Ατραπός, 1999

Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 2

Θεοδωροπούλου, Ε., Αθήνα: Ατραπός, 1999

Διά Παιδαγωγίας Κοινωνών Αποτριγικοποίησις

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Εντός, 1999

Γνώθι το Curriculum: Θέματα Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτικής.

Χατζηγιωργίου, Γ., Αθήνα: Ατραπός, 1999

Προαναγνωστικές Δεξιότητες: Μαθήματα με τα φωνήματα

Γιαννικοπούλου, Α. & Ομάδα εργασίας, Αθήνα: Ατραπός, 1999

Η σχολική φοβία, Α΄ Τόμος, Η Αλίκη στο χώρο της οικογένειας και του σχολείου

Καΐλα, Μ. – Πολεμικός, Ν. – Ξανθάκου Π., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

Η σχολική φοβία, Β΄ Τόμος, Η Αλίκη στον αστερισμό του Άλφι.

Καΐλα, Μ., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

Η κοινωνική θέση των γυναικών στο έργο του Παπαδιαμάντη

Γκασούκα, Μ., Αθήνα: Φιλιππότης, 1998

Η δημιουργικότητα στο σχολείο

Ξανθάκου, Γ., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του Φύλου: Ζητήματα Εξουσίας και Ιεραρχίας

Γκασούκα, Μ., Αθήνα (Σύγγραμμα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου), 1998

Διδακτικό Υλικό Γλώσσας, τεύχη Α΄ και Β΄

Παπαδάτος, Σ. Γιάννης, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998

Sens et Formation de Sens chez Eschyle

7. Théodoropoulou, H., Presses Universitaires du Septentrion, 1998

Η σχολική αποτυχία

Καΐλα, Μ. (επιμ.), , Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα , 1997

Θεατρική Παιδεία και Κοινωνική Αγωγή

Παπαδόπουλος, Γ, Αθήνα: Εντός, 1997

Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας. (τόμ. 12ος) Αφιέρωμα: Προσεγγίσεις λογοτεχνικών έργων. Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια

Παπαδατος, Γ. (επιμ.), Αθήνα. Πατάκης, 1997

Θέματα διδακτικής μαθηματικών ΙΙΙ

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 1997

Κατοχιανά: Παραμύθια, Μοιρολόγια, Καλιρόγια μαζί μ' ένα Κατοχιανό Γλωσσάρι

Γκασούκα, Μ. , Αθήνα: Free – Production. (Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών), 1996

Πράξη και Λόγος εν Τραγικώ Διαλόγω

Παπαδόπουλος, Γ., Αθήνα: Εντός, 1996

Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας. (τόμ. 11ος) Αφιέρωμα: Αναγνώστες και Αναγνώσεις

Παπαδάτος, Γ. (επιμ.), Αθήνα. Πατάκης, 1996

Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας. (τόμ. 10ος) Αφιέρωμα: Το Διήγημα για παιδιά και νέους. Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση

Παπαδάτος Γ. (επιμ.), Αθήνα. Πατάκης, 1995

Το παιδικό βιβλίο. Μια πρόταση

Γκίβαλου-Κατσίκη, Άντα – Παπαδάτος, Σ. Γιάννης, Αθήνα: Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών/ ΕΚΕΒΙ, 1995

Σχολική εμπειρία: θεωρία και πράξη

Φιλίππου, Γ. – Καΐλα, Μ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994

Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας. (τόμ. 9ος) Αφιέρωμα:

Παπαδάτος, Ι. (επιμέλεια), Αθήνα. Βιβλιογονία, 1994

Άτομα με ειδικές ανάγκες, Α΄ Τόμος

Καΐλα, Μ. – Πολεμικός, Ν. – Φιλίππου, Γ. (επιμ., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994

Άτομα με ειδικές ανάγκες, Β΄ Τόμος

Καΐλα, Μ. – Πολεμικός, Ν. – Φιλίππου, Γ. (επιμ.), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994

Οι μεταφορές της ανάγνωσης. Ζητήματα μεθόδου. μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου. σειρά: Θεωρία και Μέθοδος

Greisch J., Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1993

Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας. (τόμ. 8ος) Αφιέρωμα: Το Παιδικό-Νεανικό Μυθιστόρημα (Β΄)

Παπαδάτος, Ι. (επιμέλεια), Αθήνα: Βιβλιογονία, 1993

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ

Επιμέλεια έκδοσης Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης , Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1993

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Επιμέλεια έκδοσης Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης , Αθήνα: Προτάσεις, 1992

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καλαβάσης Φ, Ρόδος: Συνέδριο Διδακτικής, 1990

Τα όρια της διήγησης. μτφρ. Έ. Θεοδωροπούλου. σειρά: Θεωρία και Μέθοδος

Genette, G., Marin, L., Mathieu – Colas, M., Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1987

Ο εκπαιδευτικός

Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1987

Ο Α, ο Β και ο Γ (Θεατρικό)

Παπαδόπουλος, Γ.,, Αθήνα: Πατάκης, 1986