MENUMENU
MENUMENU

Οι Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος που προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Οι Ακαδημαϊκοί/ές σύμβουλοι σπουδών παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει, με τυχαίο τρόπο, καθήκοντα Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) για κάθε νεοεισαγόμενο/η φοιτητή/τρια στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών/τριών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ο/Η ΑΣΣ ενός/μιας φοιτητή/τριας παραμένει ο/η ίδιος/α μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της. Σε περίπτωση απουσίας του/της ΑΣΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας), η Συνέλευση αναθέτει τους/τις φοιτητές/τριες του/της εν λόγω ΑΣΣ σε άλλον/η διδάσκοντα/ουσα ή άλλους/ες διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, μετά την ολοκλήρωση εισαγωγής φοιτητών/τριών ειδικών κατηγοριών, για όσους/ες φοιτητές/τριες εγγράφηκαν αργότερα στο Τμήμα. Το Τμήμα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ανακοινώσεων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ιστοσελίδας) τους/τις φοιτητές/τριες για τους/τις ΑΣΣ με τους/τις οποίους/ες θα συνεργάζονται, το ρόλο των ΑΣΣ, τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας μαζί τους.
Μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας ή του/της ΑΣΣ προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να οριστεί νέος/α ΑΣΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2020

ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ/ΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ