MENUMENU
MENUMENU

 

 

 

Πτυχιακή Εργασία
Οι φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν, στην αρχή του 7ου εξαμήνου των σπουδών τους, πτυχιακή εργασία, το θέμα της οποίας θα συμφωνήσουν με μέλος της ομάδας των διδασκόντων/ουσων του Τμήματος. Στην τριμελή επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν διδάσκοντες/ουσες και άλλων Τμημάτων, όχι όμως να είναι επιβλέποντες/ουσες.
Η αίτηση για την εκπόνηση πτυχιακή εργασίας υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος, από τον υπεύθυνο διδάσκοντα/ουσα, ο οποίος/α και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή της. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι το 7ο και 8ο εξάμηνο του/της φοιτητή/τριας.
Σε περίπτωση όπου η πτυχιακή εργασία ξεκινήσει το 8ο εξάμηνο, τότε ο/η φοιτητής/τρια θα πάρει πτυχίο ένα εξάμηνο αργότερα.
Η επιτυχής εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί σε έξι (6) διδακτικές μονάδες και σε δώδεκα (12) E.C.T.S.
Βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σ’ έναν Τομέα αποτελεί η επιτυχής παρακολούθηση όλων των Υποχρεωτικών μαθημάτων του Τομέα αυτού.

Η τριμελής επιτροπή, σε συνεννόηση με το/τη φοιτητή/τρια ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας. Η ορισθείσα ημερομηνία και ώρα γνωστοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται από την τριμελή επιτροπή.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί να  εκπονήσει πτυχιακή εργασία, τότε για την ολοκλήρωση των σπουδών του/της, οφείλει να επιλέξει επιπλέον δύο μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής από οποιοδήποτε τομέα.