MENUMENU
MENUMENU

 

 

Τελικές εξετάσεις – Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης – βαθμολόγησης
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 52, Π.Δ. 155, Φ.Ε.Κ.197/01.10.2009, τ. Α΄), καθώς και τον εγκεκριμένο Οργανισμό του (Απόφαση Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 23.06.2014).
1. Ο φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφόσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5, σε κλίμακα από 0 έως 10.
2. Η τελική βαθμολογία του/της φοιτητή/τριας μπορεί να είναι για κάθε μάθημα το αποτέλεσμα είτε μιας συνολικής τελικής εξέτασης, είτε της συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων, ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας, που αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές του διδακτικού έργου.
3. Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή και προφορικών ή και πρακτικών εξετάσεων ή και της όλης απόδοσης της συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του/της.
4. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται άλλες μορφές αξιολόγησης, εκτός ή πέρα από την τελική εξέταση, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η δυνατότητα ίσης πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων φοιτητών στα απαραίτητα μέσα.
5. Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/στην οποίο/α από τη Γ.Σ. έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος. Για τον τρόπο αξιολόγησης, οι φοιτήτριες/τές μπορούν να ενημερώνονται από την περιγραφή του κάθε μαθήματος, όπως αυτή αναφέρεται στο παρόντα Οδηγό Σπουδών.
6. Αν ένας/μία φοιτητής/τρια έχει αποτύχει στην τελική εξέταση ενός μαθήματος, είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει και τις εργαστηριακές ή τις πρακτικές ή τις φροντιστηριακές υποχρεώσεις τις οποίες έχει εκπληρώσει, εφόσον: α) δεν έχει σε αυτές προβιβάσιμο βαθμό και β) αυτό έχει προκαθορισθεί σχετικά από τον/τη διδάσκοντα/ουσα στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου και έχει παρασχεθεί σχετική ενημέρωση προς τους/τις φοιτητές/τριες.
7. Οι φοιτητές/τριες, πέρα από την έγκαιρη εξοικείωσή τους με το πληροφοριακό σύστημα που αφορά στην εγγραφή και ανανέωση της φοιτητικής τους ιδιότητας (το λεγόμενο «Φοιτητολόγιο»), και την τακτική επικοινωνία με την Ακαδημαϊκή Γραμματεία του τμήματος, έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων/ουσών (στις επίσημες ιστοσελίδες & ψηφιακές πλατφόρμες, ή στα μηνύματα η-ταχυδρομείου του πανεπιστημίου).